Zoek in de site...

Doelstelling en vervolgopleidingen

Doelen en eindtermen
Aan het einde van de opleiding is de student in staat om:

 • Kennis en inzicht
  • de belangrijkste concepten, theorieën, ontwikkelingen, stromingen, van de sociale geografie, planologie en milieumaatschappijwetenschappen toe te lichten, kritisch te beoordelen, en te relateren aan actuele ontwikkelingen en in maatschappelijke en wetenschappelijke debatten te vergelijken op verschillende schaalniveaus
  • de relevante theorieën, methoden en technieken om onderzoek te verrichten naar sociaalruimtelijke en milieu (beleids)problemen toe te lichten en kritisch te beoordelen.
  • en daarbij zowel conceptualiserende, contextualiserende als analyserende attitude te etaleren.
 • Integratieve toepassing
  • onder begeleiding systematisch relevante informatie te verzamelen, beoordelen en verwerken en in een bredere (ruimtelijke) context te plaatsen;
  • onder begeleiding sociaalruimtelijke vraagstukken empirisch te analyseren door toepassing van concepten en theorieën en de gemaakte keuzes te beargumenteren en er op te reflecteren;
  • op sociaalruimtelijke interventies te reflecteren en deze te duiden met oog voor relevante actoren op de verschillende beleidsniveaus en voor de maatschappelijke effecten;
  • te reflecteren op de ethiek rond zijn/haar eigen rol en de maatschappelijke context in sociaalruimtelijke en milieuvraagstukken.
 • Communicatie
  • adequaat schriftelijk en mondeling te rapporteren en te communiceren over onderzoek en sociaalruimtelijk en milieubeleid aan zowel specialisten als niet-specialisten;
  • doelgericht samen te werken in uiteenlopende sociale verbanden (teams van deskundigen, maatschappelijk overleg en onderhandeling) met erkenning van een ieders belang, positie en waarden.

Na de bachelor Geografie, Planologie en Milieu
Als vervolg op de bachelor worden drie eenjarige masteropleidingen aangeboden, Human Geography, Spatial Planning en Environment and Society Studies. Binnen elk van de opleidingen heb je de keuze uit een aantal masterspecialisaties.

Human Geography

Al deze specialisatie kunnen ook in een duaal traject (een combinatie van betaald werk en studie) worden gevolgd.

Spatial Planning

Ook bij de master Spatial Planning bestaat de mogelijkheid om de specialisaties in een duaal traject te volgen.

Environment and Society Studies

Verder wordt er een gezamenlijke master van Spatial Planning en Environment and Society Studies aangeboden:

Tenslotte is het ook mogelijk om na de bachelor een tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde te volgen