Zoek in de site...

Derde jaar (B3)

Het derde jaar staat in het teken van verdere individuele profilering en verdieping.

Semester 3.1
Het eerste semester is voor het grootste deel ingeruimd voor individuele keuze. De keuzeruimte kan worden ingevuld met vrij te kiezen modules. De opleiding geografie, planologie en milieu biedt daarvoor zelf ook een aantal keuzevakken aan.

Naast deze keuzeruimte volg je in de drie sporen nog één thematische cursus. In het globaliseringsspoor is dat Borders & Identities in Europe. Die cursus analyseert de vaak impliciete logica en gevolgen van de Europese integratie. In het verstedelijkingsspoor volg je de cursus Gebiedsontwikkeling, waarin je leert op een constructieve en kritische manier een bijdrage te leveren aan het managen en exploiteren van grond met het oog op de realisatie van ruimtelijke beleidsdoelen. In het verduurzamingsspoor zijn nog Gebiedsontwikkeling of Globalising Worlds (voor een korte beschrijving zie het tweede jaar).

Keuzevakken
De keuzeruimte is voor het grootste deel beschikbaar in het eerste semester van het derde jaar. Een kleiner deel bevindt zich in het begin van het tweede semester. Een keuzevak kan bijna elk vak zijn dat aan onze faculteit of elders in binnen- of buitenland wordt aangeboden. Door te kiezen voor een samenhangend geheel van keuzevakken (een zogeheten minor) kun je een extra dimensie geven aan je studie. Voor meer informatie over het samenstellen van een gedegen keuzepakket, kun je een afspraak maken bij de studieadviseur.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur. Raadpleeg voor meer informatie over de minoren de  facultaire minorgids.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Semester 3.2
In het tweede semester wordt één gemeenschappelijke cursus aangeboden. Je volgt dan de laatste cursus uit de theoretische stroom. In de cursus Practising Spatial Theories staat het toepassen en omzetten van theoretische inzichten in een praktische onderzoekscontext centraal. Je leert hier hoe abstracte sociaal-theoretische benaderingen als een gids kunnen werken om specifieke sociaal-ruimtelijke verschijnselen te begrijpen.

Het laatste deel van de bacheloropleiding wordt tenslotte gebruikt om de eerder opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig op een creatieve manier toe te passen in de Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu. Deze spannende taak biedt de mogelijkheid alle opgedane kennis in een project te laten samenkomen. Om je goed voor te bereiden op deze belangrijke taak volg je eerst nog een gemeenschappelijke korte cursus Voorbereiding op de Bachelorthesis (3 EC). Voorbeelden van onderzoeksvragen van bachelortheses binnen deze opleiding zijn: hoe maken we steden bestendig tegen klimaatverandering? Wat zijn de gevolgen voor de huizenprijzen in Groningen na de aardbevingen? Hoe kunnen we de negatieve houding van omwonenden van een project voor kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking verklaren? Een bachelorthesis kan eventueel ook in het buitenland worden geschreven.

En daarna?
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een master kun je je verder specialiseren in een bepaalde richting. Een afgeronde bachelor Geografie, Planologie en Milieu geeft zonder extra eisen toegang tot één van de masterspecialisaties van Human Geography, Spatial Planning of Environment and Society Studies aan de Radboud Universiteit.