Zoek in de site...

Algemene informatie

De bacheloropleiding Politicologie aan de Radboud Universiteit is een driejarige, voltijdse, Nederlandstalige opleiding. Daarna wordt er een masteropleiding Political Science aangeboden. De masteropleiding kent zeven Engelstalige specialisaties: Comparative PoliticsConflict, Power and PoliticsInternational Political EconomyInternational Relations, Gender Equality, Diversity and Inclusion in PoliticsEuropean Union Politics and Governance en Political Theory. Voor studenten die het masterprogramma willen volgen, maar niet genoeg politicologische en methodische kennis in hun vooropleiding hebben verkregen, bestaan er pre-masterprogramma’s.

In het programma politicologie bestudeer je de politieke ontwikkelingen op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Je leert door zes leerlijnen (Vergelijkende Politicologie, Internationale Betrekkingen, Politieke Theorie, Conflict Studies, Methoden, faculteitsbrede vakken) hoe je wetenschappelijk inzicht krijgt in deze ontwikkelingen. In het eerste jaar maak je kennis met de kernbegrippen van Politicologie zoals macht, conflict(oplossing), gezag, overheid, politiek systeem, maar ook rechtvaardigheid, rationaliteit en beleid. Je leert dat zulke begrippen in de nationale, Europese en de internationale politiek en ook binnen verschillende politieke stromingen uiteenlopende betekenissen hebben. Je krijgt ook al een eerste introductie in onderzoeksvaardigheden en past deze toe op kiezersonderzoek en opiniepeilingen. Sommige onderdelen worden ook door studenten van andere opleidingen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen gevolgd. Aan het einde van dit studiejaar maak je een keuze uit twee afstudeerrichtingen: 'Politiek: macht en democratie' of 'Politiek: macht en conflict'.  In het tweede- en derde studiejaar volgen studenten een vakkenpakket dat voor een gedeelte gelijk is voor beide afstudeerrichtingen, en voor een gedeelte inhoudelijk is aangepast aan de door hun gekozen afstudeerrichting. Zo zorgt de opleiding ervoor dat alle studenten een gedegen en gemeenschappelijk basis ontwikkelen van de belangrijkste politicologische kennis en competenties, maar tegelijkertijd ook in staat worden gesteld om zich verder te verdiepen in een specifiek inhoudelijk domein binnen de politicologie.

Het eerste semester van het derde jaar kan opgevuld worden met een minor (een samenhangend pakket aan keuzevakken), met een verblijf in het buitenland, een door jezelf samengesteld keuzevakkenpakket of deels met een stage. Met een stage kun je de helft (12 EC) van je keuzeruimte (24 EC) vullen. In het eerste semester volg je één cursus, 'Introduction to International Political Economy', waarin aandacht is voor de vraag wat globalisering is, welke oorzaken eraan ten grondslag liggen en welke gevolgen globalisering heeft. Het is mogelijk om deze cursus online te volgen en daardoor een halfjaar in het buitenland door te brengen. Het laatste halfjaar van de bachelor staat in het teken van het schrijven van je bachelorthesis op het gebied van internationale betrekkingen, politieke theorie of vergelijkende politicologie (afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’), of op het gebied van conflict studies (afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’). Daarnaast volg je verdiepende vakken binnen de leerlijn internationale betrekkingen en politieke theorie, en op het gebied van politieke communicatie (afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’) of beleid in door conflict getroffen samenlevingen (afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’)

Studeren in het buitenland
De faculteit der Managementwetenschappen vindt het belangrijk dat studenten een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit volgen. Het verrijkt de opleiding met kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt. De Faculteit der Managementwetenschappen heeft meer dan honderdtachtig Erasmus contracten en meer dan vijftig bilaterale overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Voor meer informatie kijk je op de website van het International Mobility Office.

Career Service
Of je nu eerstejaars of masterstudent bent, Career Service helpt jou grip te krijgen op wat je nu al kunt doen om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

Honoursprogramma Managementwetenschappen
De Faculteit der Managementwetenschappen biedt getalenteerde en ambitieuze studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra en uitdagend programma te volgen. Dit studieprogramma is toegesneden op de individuele, talentvolle student, die hiermee de kans krijgt om zich tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding via extracurriculaire activiteiten verder te verdiepen in het wetenschapsgebied van zijn of haar keuze.