Zoek in de site...

Doelstelling en vervolgopleidingen

Doelen en eindtermen
Aan het einde van de opleiding is de student in staat om:

 • Theorie: de belangrijkste begrippen, theorieën en concepten van de verschillende deelgebieden van de politicologie (op het vlak van vergelijkende politicologie, de leer der internationale betrekkingen, conflictstudies en politieke theorie):
  • toe te lichten en te hanteren bij analyses van hedendaagse visies en verschijnselen op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau;
  • te relateren aan basiskennis van het (internationale) staats- en bestuursrecht, de (internationale) economie en moderne geschiedenis.
 • Onderzoek: de belangrijkste concepten en technieken op het terrein van de sociaal- en beleidswetenschappelijk onderzoek te gebruiken bij het kritisch beoordelen van empirisch onderzoek en het uitvoeren van (onderdelen van) politicologisch onderzoek.
 • Toepassing: een kritisch-reflectieve analyse van een politicologisch probleem uit te voeren door het opzetten, uitvoeren en interpreteren van survey-onderzoek, kwantitatief-vergelijkend onderzoek en (vergelijkende) casestudies.
 • Communicatie: adequaat te communiceren en rapporteren over politicologisch onderzoek, wetenschappelijke analyses en beleidsvoorstellen, door systematisch te werken bij het verzamelen en verwerken van informatie en het schriftelijk en mondeling rapporteren daarover aan zowel specialisten als niet-specialisten.
 • Reflectie: te kunnen reflecteren op:
  a) de rol van macht, politieke instituties, politieke actoren, en principes van rechtvaardigheid in de samenleving;
  b) de aannames en onzekerheden die ten grondslag liggen aan theoretisch-empirisch onderzoek.

Na de bachelor Politicologie
Als vervolg op de bachelor wordt een eenjarige Engelstalige masteropleiding Political Science aangeboden. Je hebt de keuze uit zeven masterspecialisaties: