Zoek in de site...

Derde jaar (B3)

Het jaar begint met Introduction to International Political Economy. In de afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’ volg je in het derde en vierde blok de cursussen Political Communication, Theories of International Relations en Politics, Ethics, and Practice. In de afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’ volg je in het derde en vierde blok de cursussen Policymaking for Conflict-affected societies, Hedendaagse Politieke Filosofie en Theories of International Relations.

Alle cursussen in het derde jaar worden in het Engels onderwezen. Het eerste semester van het derde jaar is bijna geheel vrijgeroosterd zodat studenten naar het buitenland kunnen gaan, een stage kunnen lopen, of een minor of keuzevakken kunnen volgen. Ter afsluiting van de bacheloropleiding vragen wij van studenten om een bachelorthesis te schrijven - een proeve van bekwaamheid. Hierin vragen wij studenten om kerncompetenties toe te passen in de vorm van een groot onderzoek.

Ruimte voor eigen invulling
In het eerste semester krijg je alle ruimte om je eigen interesses te volgen. Er is een grote vrije ruimte waarin je je eigen vakken kunt kiezen. Veel studenten benutten de mogelijkheid om aan een buitenlandse universiteit vakken te volgen. Je kunt ook voor een minor kiezen.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Echter, niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. In de facultaire minorgids vind je meer informatie over alle minoren die vanuit de faculteit worden aangeboden. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.