Zoek in de site...

Eerste jaar (B1)

Het eerste jaar (B1) kent een sterk accent op academische en wetenschappelijke vorming. Politicologie aan de Radboud Universiteit bestaat uit vier disciplinaire  deelgebieden: Vergelijkende Politicologie, Internationale Betrekkingen, Politieke Theorie en Conflictstudies. Het jaar start met het vak Inleiding Politicologie en wordt vervolgd door andere inleidende vakken, elk op het terrein van een van de vier deelgebieden. Bijvoorbeeld Internationale Organisaties, Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief en Inleiding Conflictanalyse. In Onderzoeks- en interventiemethodologie A en B oefen je met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het vak Academische vaardigheden voor Politicologen (AV) bestaat uit intensieve vakinhoudelijke begeleiding om wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen. Dit vak sluit je af met je eerste echte eigen onderzoek. Ook een projectvak (Verklaringen van Politieke Houdingen en Politiek Gedrag) is onderdeel van het eerste jaar, waarin studenten nog meer leren over het op waarde schatten van onderzoek (en zelf aan de slag gaan). Een eerste aspect van het interdisciplinaire karakter van de opleiding komt naar voren in de vakken Economie van de Managementwetenschappen en Filosofie van de Managementwetenschappen. Mentoren en studieadviseurs ondersteunen je bij het ontwikkelen van adequaat studiegedrag.