Zoek in de site...

Studenten van andere opleidingen

Keuzevakken en minoren
Binnen de faculteit der Managementwetenschappen mogen in principe alle vakken van de bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. In onze minorgids vind je meer informatie over alle minoren die vanuit de faculteit worden aangeboden. Een overzicht van door de Faculteit der Managementwetenschappen aangeboden keuzevakken vind je hier.

Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding.

Pre-masteropleidingen
De faculteit der Managementwetenschappen biedt zowel Engelstalige als Nederlandstalige pre-masterprogramma's aan.