Zoek in de site...

Tweede jaar (B2)

In het tweede jaar (B2) komt het verschil tussen de twee afstudeerrichtingen en de verschillende deelgebieden meer naar voren. Studenten volgen vakken op het terrein van Vergelijkende Politicologie (Political Parties en Comparative Politics: Democratisation), Internationale Betrekkingen (Theory and History of European Integration en Comparative Analysis of Foreign Policy) en Politieke Theorie (Geschiedenis van het Politieke Denken en voor de afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’ ook Hedendaagse Politieke Filosofie). Studenten in de afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’ volgen het vak Negotiations and Peacemaking.

In het tweede jaar wordt een aanzienlijk deel van de cursussen in het Engels gegeven. De onderzoeksmethoden van studenten worden verder ontwikkeld in de vakken Political Science Research Methods 1 (kwalitatief) & 2 (kwantitatief). Net als in het eerste jaar vragen wij studenten ook om de onderzoeksmethoden toe te passen, nu bij de vakken Project 2: European Governance  (afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’) of  Project 2: Conflict Management afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’) en Project 3: Project 3: Democracy and Representation (beide afstudeerrichtingen).