Zoek in de site...

Minor Conflictstudies 2020-2021

Het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) biedt studenten de mogelijkheid wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderwerpen, die buiten het reguliere onderwijsaanbod liggen, te bestuderen. De minor Conflictstudies (24 EC) is een combinatie van verschillende CICAM-cursussen. Indien u dit minorprogramma wenst te volgen dient u zich via Osiris voor de afzonderlijke vakken in te schrijven. U dient minimaal één verplichte inleidende cursus te volgen en drie keuzevakken, waarbij minimaal één ‘regionale’ cursus en één ‘thema’-cursus in de minor dient te worden opgenomen (één cursus uit elke categorie en één vrij keuze uit onderstaande cursussen).

Opbouw minor

Inleidende cursussen (minimaal één van onderstaande cursussen):

Regionale specialisatie (minimaal één van onderstaande cursussen):

Themaspecialisatie (minimaal één van onderstaande cursussen):

Een CICAM-minor bestaat uit minimaal 24 EC. Het is echter mogelijk de minor met één of meerdere CICAM-cursussen uit te breiden, mits aan bovenstaande basisvoorwaarden voor de CICAM-minor wordt voldaan.