Zoek in de site...

Minor On the move: Mobiliteit, migratie en grenzen

Globalisering zorgt voor een wereld in beweging. De mens is weliswaar mobieler dan ooit, maar mobiliteit betekent voor de één een bevoorrechte positie en een mondiale reikwijdte, terwijl het voor de ander een turbulent proces is met vele obstakels en risicovolle passages. Of het nu vluchtelingen of toeristen zijn, menselijke mobiliteit beïnvloedt de ruimte en onze leefwerelden aanzienlijk. Bovendien, zoals we recentelijk ervaren met de Covid-19 crisis, kan mobiliteit flink verstoord worden en veranderen in gedwongen immobiliteit op verschillende schaalniveaus. Deze minor van 23 EC geeft je meer inzicht in de sociale, culturele en geopolitieke aspecten van mondiale mobiliteit, waaronder migratie, vluchtelingenstromen en toerisme. Het kijkt naar zowel de leefwerelden van de ‘movers’ maar ook naar de mechanismes die juist zorgen dat er differentiatie plaats vindt – denk hierbij aan grenzen, asielsystemen en sociaal-economische exclusiviteit. Deze minor combineert, of confronteert, daarbij het denken over globalisering en wereldwijde mobiliteit met de realiteit van grenzen. Naast drie GPM-cursussen Globalising Worlds, Migration and Society en Borders and Identities in Europe omvat deze minor een cursus dat mobiliteit belicht vanuit religiewetenschappen.

De cursus Globalising Worlds behandelt migratie in een breder perspectief van globalisering en Noord-Zuid relaties. De cursus Borders and Identities in Europe richt zich met het thema grenzen op de geopolitieke contouren van internationale mobiliteit. De cursus Migration and Society kan gezien worden als het kernvak van deze minor en geeft meer inzicht in theoretische vraagstukken omtrent migratie alsmede in de ruimtelijke effecten hiervan. Vervolgens hebben de studenten de keus tussen een sociaal-culturele verdieping (Religie, Migratie en Sociale Interactie) of een verdieping op het gebied van de politisering van migratie (Political Parties. Origins, Transformations and Future Prospects). Deze minor sluit bijzonder goed aan bij de masterspecialisaties Globalisation, Migration and Development en Europe, Borders, Identity and Governance.

Cursusoverzicht
Cursus Cursuscode Periode Studielast
Globalising Worlds MAN-BCU2029 Blok 1 en 2 6 EC
Borders and Identities in Europe MAN-BCU306 Blok 1 6 EC
Migration and Society MAN-BKV65 Blok 3 6 EC

Religie, Migratie en Sociale Interactie of

Political Parties, Origins, Transformations and Future Prospects

FTR-RSBA112

MAN-BCU2024

Blok 2

Blok 2

5 EC (plus opdracht)

6 EC