Zoek in de site...

Minor Politieke filosofie

De minor Politieke filosofie stelt je in staat belangrijke, ingewikkelde begrippen uit ons politiek systeem te doordenken. Je leert de consequenties te doorzien van verschillende opvattingen over hoe een politiek bestel het beste ingericht kan worden. Daarnaast leer je deugdelijke van ondeugdelijke politieke redeneringen te onderscheiden. Met een minor Politieke filosofie ben je in staat standpunten over zaken als de kloof tussen burger en politiek, het Europees democratisch tekort en multiculturalisme te beoordelen.

Opbouw minor

Cursus Periode Studielast
1 6 EC
2 6 EC
4 6 EC
4 6 EC