Zoek in de site...

Keuzevakken voor studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen

Overzicht van keuzevakken aangeboden door de opleidingen van de Faculteit Managementwetenschappen. Veelal zijn de cursussen in de bachelorprogramma's ook toegankelijk als keuzevak.

Overview of the elective courses offered by the Nijmegen School of Management. Often the courses in the Bachelor's programmes are also accessible as an elective.

Let op: de Faculteit der Managementwetenschappen hanteert deadlines voor het inschrijven voor cursussen, tentamens en hertentamens. Bovendien gelden er regelingen en huisregels tijdens tentamens.

Please note: deadlines for courses, exams, and resits are applicable at Nijmegen School of Management. In addition, exam regulations and house rules apply during exams.

Keuzevakken voor studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen / Elective courses offered by the Nijmegen School of Management
Periode Cursus Cursuscode

Semester 1

Block 2 Postcolonial and Decolonial Encounters MAN-BKV58
Semester 2 Blok 3 Gender in organisations MAN-BKV07A
Semester 1 Block 1 Economics and Sustainable Development MAN-BKV17
Semester 2 Blok 3 Managing Innovation MAN-BKV39
Semester 1 Blok 1 Fysische geografie MAN-BKV40
Semester 1 Blok 2 Politiek, macht en gender MAN-BKV41
Semester 1 en 2 Blok 1, 2 en 3 United Nations and Multilateral Diplomacy: Theory and Practice MAN-BKV49
Semester 2 Blok 3

Social Cultural Approach to Entrepreneurship

MAN-BKV52
Semester 2 Block 4 Leadership in Organisations MAN-BKV54
Semester 1 Blok 1 Duurzaam ondernemen MAN-BKV55
Semester 2 Block 3 Network Economics MAN-BKV57
Semester 2 Block 3 Introduction to Fraud Examination MAN-BKV61
Semester 2 Block 3 Migration and Society MAN-BKV65
Semester 2 Block 3 Principles of Consumer Behaviour MAN-BKV64
Semester 2 Block 1 Sustainability Pathways MAN-BKV71
Semester 1 Blok 1 Introduction to Digital Economics and FinTech MAN-BKV09
Semester 2 Block 2 Healthcare Management and Organisation MAN-BKV66
Semester 2 Blok 3 Politicologie en Onderwijs als Beroep: Politicologie in het Onderwijs MAN-BKV15
Semester 2 Blok 4 Corporate Sustainability Information & Decision-making MAN-BKV13
Semester 2 Blok 3 International Management MAN-BKV47
Semester 1 Blok 2 Government and Policy MAN-BCU308
Semester 1 Blok 2 Introduction to Big Data Analytics with applications to international business issues MAN-BKV69
Semester 1 Blok 1 International Entrepreneurship MAN-BKV70
Semester 1 Block 2 Economics of Well-being: GDP, Happiness and Beyonds MAN-BKV68

Cursussen aangeboden door CICAM / Courses offered by CICAM.

Keuzevakken voor studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen
Periode Cursus Cursuscode
Semester 2 Blok 3 Actuele vraagstukken van oorlog en vrede: een inleiding in conflictstudies MAN-CI04A
Semester 2 Blok 4 Veiligheidsdiscussies in Europa* MAN-CI06A
Semester 1 Blok 2 Framing en de legitimatie van veiligheidsbeleid en gewelddadig conflict MAN-CI08A
Semester 2 Blok 4 Terrorisme: beeld en werkelijkheid MAN-CI24
Semester 2 Blok 4 Conflict and Governance in Africa* MAN-CI35
Semester 1 Blok 1 War and Statebuilding in Afghanistan MAN-CI43
Semester 2 Blok 2 Natural Resources, Conlict and Governance MAN-CI45
Semester 1 Blok 2 Inleiding in conflictanalyse en -management MAN-CI49

*Due to unforeseen circumstances, this course will not be offered in 2023-24.

Overige keuzevakken / Remainder Elective courses.

Keuzevakken voor studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen
Periode Cursus Cursuscode
Semester 1 Blokken 1 en 2 Criminaliteit en veiligheidsbeleid JUR-4CRIVEIL
Semester 1 Blokken 1 en 2 Ethiek FTR-FIBAV211