Zoek in de site...

Contractonderwijs

De Faculteit der Managementwetenschappen verzorgt ten behoeve van haar bacheloropleidingen jaarlijks meer dan driehonderd cursussen. Je kunt in principe alle cursussen van de bacheloropleidingen volgen, behalve de methodenvakken, Academische vaardigheden, de projecten, de inleidende vakken en de bachelorthesis. Ook als je niet ingeschreven staat als student aan de universiteit, kun je - indien er plaats is - één of meer van deze cursussen volgen. Cursussen van de masteropleidingen zijn in principe niet toegankelijk.

Het volledige cursusaanbod vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen €360,- per cursus van zes EC (inclusief twee tentamenkansen en certificaat, exclusief benodigde literatuur). Het certificaat ontvang je als je bent geslaagd voor het tentamen. Deelname aan het tentamen is niet verplicht. Schrijf je hier in voor een cursus.

Gratis studietegoed voor alumni

Studenten krijgen bij het afstuderen aan de Radboud Universiteit gratis studietegoed van 18 EC die gratis toegang geven tot het volgen van een cursus. Ook hier kan worden gekozen uit het cursusaanbod van de faculteit.

Betaling

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld krijg je een afzonderlijke factuur toegestuurd van de Financiële Administratie van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit nadat je inschrijving is binnengekomen. Alumni 'betalen' met gratis studietegoed, zij vragen dat aan bij Alumnirelaties.

Opzet cursussen

De meeste cursussen duren tien weken en bestaan uit zeven of acht weken onderwijs en twee weken tentamens (blokvakken). Een aantal cursussen beslaat twee periodes van tien weken (lintvakken).
In totaal zijn er 48 contacturen per vak, verdeeld over circa drie bijeenkomsten per week bij een blokvak en een à twee bijeenkomsten per week bij een lintvak.
Wil je deelnemen aan het tentamen dan kun je dat bij de contactpersoon melden (zie aanmeldformulier).

Vragen?

Heb je vragen over de inschrijving, de kosten of andere procedurele zaken rondom het contractonderwijs? Neem dan contact op met Erna Veneman.

Keuzeadvies

Wil je advies over een te volgen cursus, raadpleeg dan de studieadviseur van de bacheloropleidingen.