Zoek in de site...

Doelstelling en carrièremogelijkheden

Aan het einde van de opleiding is de student in staat om:

Theorie: de belangrijkste (actuele) theorieën en concepten van beleid, bestuur en organisatie toe te passen bij het uitvoeren van onderzoek in alle typen van (semi-)bestuurlijke organisaties, onderzoek naar bestuurlijke effectiviteit en legitimiteit te beoordelen, en te reflecteren op de rollen van verschillende actoren vanuit een relationeel en sectoraal perspectief.

Toepassing: aan de hand van theorieën van toepassing op de specifieke specialisatie:

  • beleidsstudies, implementatietrajecten en effectieve advisering uit te voeren en te beoordelen; of
  • onderzoek in verschillende typen van (semi-)bestuurlijke organisaties/sectoren uit te voeren en erover te adviseren; of
  • onderzoek te doen naar crisisbeheersing en besturen van veiligheid en erover te adviseren; of
  • onderzoek te doen naar de wijze waarop overheidsinstellingen, overheidssectoren en de overheid in zijn totaliteit omgaan met externe en interne veranderingen.

Onderzoek: aan de hand van zelfstandig opgezet en uitgevoerd bestuurskundig onderzoek binnen de eigen specialisatie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.

Reflectie: kwesties van bestuurlijke ethiek, normatieve theorieën en epistemologische kennis toe te passen bij vraagstukken van beleid, bestuur en organisatie en kritische reflectie over de totstandkoming van wetenschappelijke kennis en de rol van wetenschappelijk onderzoek in de bestuurskunde.

Communicatie: op wetenschappelijk verantwoorde wijze te communiceren en rapporteren over onderzoek, beleid, bestuur en organisatie en zich schriftelijk en mondeling adequaat te verantwoorden richting zowel academici als professionals.

Carrieremogelijkheden
De carrièreperspectieven voor de masteropleiding Bestuurskunde verschillen afhankelijk van welke masterspecialisatie je kiest: Beleidsadvisering, Besturen van Veiligheid, Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken en European Union Governance and Politics (Bestuurskunde).

Radboud Career Service
Radboud Career Service ondersteunt studenten in het vinden van een stage, geeft carrière-advies en geeft tips en begeleiding in het solliciteren naar een baan.