Zoek in de site...

Specialisatie Beleidsadvisering

Beleid is bedoeld als antwoord op problemen die vaak zo complex en/of omvangrijk zijn dat niemand die alleen kan oplossen. In deze specialisatie bestudeer je op welke wijze publieke en private actoren in staat zijn om effectieve en legitieme oplossingen te produceren voor maatschappelijke vraagstukken in een omgeving waarin feiten en waarden steeds meer met elkaar zijn verweven. Er wordt onder meer aandacht besteed aan agendavorming- en beleidsvormingsprocessen en de rol van kennis en wetenschap in deze processen. De specialisatie Beleidsadvisering is bedoeld voor studenten die zich verder willen bekwamen in de beleidsanalyse om zo een bijdrage te leveren aan de aanpak van maatschappelijke problemen.

Arbeidsmarkt

De masterspecialisatie Beleidsadvisering leidt je op tot een academische professional die aan de slag kan bij een breed scala aan werkgevers, zoals:

  • de overheid, bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, Europese Commissie
  • organisatie- of beleidsadviesbureaus
  • maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, vakbonden, cliëntenraden, ziekenhuizen of belangengroepen
  • adviesorganen en denktanks, zoals de SER, Algemene Rekenkamer, of wetenschappelijke bureaus van politieke partijen.