Zoek in de site...

Specialisatie Besturen van Veiligheid

In de specialisatie Besturen van veiligheid bestudeer je de organisatie en uitvoering van veiligheids- en crisisbeheersing. De overheid ziet veiligheid vaak als haar kerntaak, maar wat betekent dat precies en wat is hierin de verantwoordelijkheid van andere maatschappelijke actoren? Studenten leren in deze specialisatie kritisch naar het huidige beleid te kijken. Moet de overheid bijvoorbeeld rekening houden met de veiligheidsperceptie van burgers, ook al leidt dit tot disproportionele kosten of een inbreuk op onze privacy? Of moet de overheid volgens het utilitaire principe altijd het beschikbare geld uitgeven aan maatregelen waarmee de meeste levens te redden zijn? In deze specialisatie wordt ingegaan op dit type vragen.

Arbeidsmarkt
De specialisatie Besturen van Veiligheid bereidt je voor op een functie op het terrein van veiligheid in de publieke sector. Als academisch professional met specialisatie in veiligheid kun je aan de slag bij gemeenten, provincies en ministeries, bij maatschappelijke ondernemingen, adviesbureaus of organisaties zoals brandweer en politie.