Zoek in de site...

Specialisatie Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken

Het functioneren van lokale overheden is van groot belang. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor een steeds groter aantal taken en diensten die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties direct raken. Daarnaast komen veel globale problemen zoals de klimaatcrisis, energietransitie en vluchtelingenopvang tot uitdrukking op het lokaal niveau en moeten deze (deels) op dat niveau worden aangepakt. Tegelijkertijd zijn lokale overheden afhankelijk van wat er op hogere niveaus wordt bepaald en beslist en zijn zij bij de aanpak van vraagstukken en de uitvoering van taken afhankelijk van heel veel andere publieke en private organisaties. In deze masterspecialisatie leer je kritisch kijken naar sturingsinstrumenten en managementtools die lokale overheden intern en extern kunnen inzetten om die vraagstukken op een efficiënte, effectieve en rechtmatige manier aan te pakken.

Je start de master met een reeks cursussen die je een solide inzicht geven in bestuurskundige theorievorming en bestuurskundig onderzoek op masterniveau. Aansluitend daarop volg je drie specialisatiecursussen. Je rondt de master af met een interne of externe stage een masterscriptie.

Arbeidsmarkt
De specialisatie Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken leidt je op tot een academische professional die in staat is complexe, maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken in een context van grote wederzijdse afhankelijkheden tussen overheden en andere organisaties. Hierdoor ben je aantrekkelijk voor een breed scala aan werkgevers.  Je kunt bij een gemeente aan de slag als bestuursadviseur, projectleider of manager. Of je zet je expertise op het gebied van lokaal bestuur, sturing en management in bij andere overheden – zoals provincies en het Rijk –, maatschappelijke organisaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars of welzijnsinstellingen. Daarnaast kun je aan de slag als consultant/onderzoeker bij een adviesbureau of onderzoeksbureau.