Zoek in de site...

Overzicht programma

Semester 1
In het eerste semester volg je een reeks cursussen die je een solide inzicht in bestuurskundige theorievorming en onderzoek geven op masterniveau.

Cursusoverzicht Specialisatie Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken
Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1, blok 1 Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen MAN-MBK020 6
Semester 1, blok 2 Sturingsvisies: actuele uitdagingen MAN-MBK024A 6
Semester 1, blok 3 Bestuurlijke ethiek MAN-MBK029 6
Semester 1, blok 4 Interne Organisatie en Aansturing MAN-MBK034A 6
Semester 1, blok 5 Bestuur en Management van de Externe Omgeving MAN-MBK034B 6

Semester 2
In het tweede semester volgt de verdieping. Je kunt dan de volgende vakken volgen mits je 12 EC aan mastervakken hebt behaald.
Het Masterproject kun je invullen met een stage, tutorial of deelname aan een onderzoeksproject binnen de vakgroep je eigen specialisatie verder ontwikkelt. De interne projecten worden in het najaar op Brightspace gepubliceerd. In de Masterthesis breng je verslag uit over je eigen afstudeeronderzoek. De richtlijnen worden op Brightspace gepubliceerd. Raadpleeg die informatie.

Cursusoverzicht Specialisatie Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken
Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 2, blok 6 Praktijkgericht onderzoek in het lokaal bestuur MAN-MBK034C 6
Semester 2 Masterproject Bestuurskunde MAN-MBK100 6
Semester 2 Masterthesis Bestuurskunde MAN-MTHBSK 18