Zoek in de site...

Pre-master Bestuurskunde voor hbo-studenten

De pre-master wordt ingevuld met een intensief voltijds programma van 60 EC. Als instromer schuif je aan bij het reguliere onderwijs. Dat betekent dat je uit alle jaargangen van de bacheloropleiding Bestuurskunde enkele cursussen volgt. Het ene moment zit je dus bij eerstejaars studenten in de collegebanken voor een hoorcollege en het andere moment werk je met een derdejaars student aan een opdracht tijdens een werkcollege.

Het programma voor hbo-instromers* bestaat uit de volgende cursussen:

Cursus Cursuscode Blok Studielast
Kernthema’s van de Bestuurskunde 
of
Implementatie en evaluatie van beleid
MAN-BCU191
MAN-BCU3017A
1 6 EC
Methoden van Bestuurskundig Onderzoek I** MAN-BPRA200 1 6 EC
Economie en bestuur MAN-BCU2045 1 en 2 6 EC
Vitaliteit en management van publieke organisaties MAN-BCU2051 2 6 EC

Politiek en bestuur
of
Binnenlands bestuur

MAN-BCU107 
MAN-BCU192

2 6 EC
Agenda- en besluitvorming in beleid MAN-BCU3017 3 6 EC
European Governance MAN-BCU336 3 6 EC
Methoden van Bestuurskundig onderzoek II MAN-BPRA201 3 en 4 6 EC
Gebonden keuzeruimte 4 12 EC

Keuzevakken: student kiest 2 van de 4 cursussen

Cursus Cursuscode Blok Studielast
Veiligheid in Nederland: Beleid en Organisatie MAN-BCU2047 4 6 EC
Uitdagingen in Beleidsadvisering MAN-BCU2048 4 6 EC
Lokale uitdagingen MAN-BCU2049 4 6 EC
EU Governance in Practice MAN-BCU2050 4 6 EC
Totaal aantal studiepunten 60 EC

* Let op: het studieprogramma wordt per student vastgesteld.In het bijzonder dienen studenten in sommige gevallen in plaats van Binnenlands bestuur (MAN-BCU192) de cursus Politiek en bestuur (MAN-BCU107) te volgen. Dat wordt vermeld in het toelatingsbesluit.
** Het pre-master programma van Bestuurskunde begint uitdagend met een verdiepende cursus over het doen van kwantitatief onderzoek: Methoden van Bestuurskundig onderzoek 1. Als jij geen basiscursus kwantitatief onderzoek op universitair niveau hebt gehad, dan adviseren we je om de twee workshops te volgen die we als voorbereiding aanbieden. Deze zijn workshops zijn op maandag 30 augustus en maandag 6 september van 13.30 tot 17.15 uur. Meld je zo snel mogelijk aan via dit webformulier.