Zoek in de site...

Pre-master Bestuurskunde voor wo-studenten

Het pre-master programma duurt één studiejaar en bestaat vooral uit kernvakken van bestuurskunde. Daarnaast volg je de cursussen methoden van bestuurskundig onderzoek I en II, waarmee je enkele belangrijke wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en –methoden worden bijgebracht.

De pre-master is een zeer intensief voltijds studieprogramma van 60 EC. Als instromer schuif je aan bij het reguliere onderwijs. Uit alle jaargangen van de bacheloropleiding bestuurskunde volg je enkele cursussen. Het ene moment zit je dus bij eerstejaars studenten in de collegebanken voor een hoorcollege en het andere moment werk je met een tweedejaars student aan een opdracht tijdens een project.

Het programma voor wo-instromers* bestaat uit de volgende cursussen:

Cursus Cursuscode Blok Studielast

Kernthema’s van de Bestuurskunde 
of

Implementatie en evaluatie

MAN-BCU191

MAN-BCU3017A

1 6 EC
Methoden van Bestuurskundig Onderzoek I** MAN-BPRA200 1 6 EC
Economie en bestuur MAN-BCU2045 1 en 2 6 EC
Vitaliteit en management van publieke organisaties MAN-BCU2051 2 6 EC

Politiek en bestuur
of
Binnenlands bestuur

MAN-BCU107 
MAN-BCU192

2 6 EC
Agenda- en besluitvorming in beleid MAN-BCU3017 3 6 EC
European Governance MAN-BCU336 3 6 EC
Methoden van Bestuurskundig onderzoek II MAN-BPRA201 3 en 4 6 EC
Gebonden keuzeruimte 4 12 EC

Keuzevakken: student kiest 2 van de 4 cursussen

Cursus Cursuscode Blok Studielast
Veiligheid in Nederland: Beleid en Organisatie MAN-BCU2047 4 6 EC
Uitdagingen in Beleidsadvisering MAN-BCU2048 4 6 EC
Lokale uitdagingen MAN-BCU2049 4 6 EC
EU Governance in Practice MAN-BCU2050 4 6 EC
Totaal aantal studiepunten 60 EC

Let op: het studieprogramma wordt per student vastgesteld. In het bijzonder dienen studenten in sommige gevallen in plaats van Binnenlands bestuur (MAN-BCU192) de cursus Politiek en bestuur (MAN-BCU107) volgen. Dat wordt vermeld in het toelatingsbesluit.
** Het pre-master programma van Bestuurskunde begint uitdagend met een verdiepende cursus over het doen van kwantitatief onderzoek: Methoden van Bestuurskundig onderzoek 1. Als jij geen basiscursus kwantitatief onderzoek op universitair niveau hebt gehad, dan adviseren we je om de twee workshops Statistiek te volgen die we als voorbereiding aanbieden in de week voorafgaand aan het eerste blok. Meer informatie hierover volgt.