Zoek in de site...

Inschrijven voor een cursus of tentamen

Voor deelname aan onderwijs en tentamens dien je je via de studentenportal in te schrijven.

De procedure is als volgt:

  • Je dient je in Osiris in te schrijven voor cursussen die je wilt volgen. Check de juiste naam en code voordat je je inschrijft. Er gelden inschrijfdeadlines. Je kunt je tot 10 werkdagen voor aanvang van het blok inschrijven voor de cursussen van het betreffende blok.
  • Voor deelname aan de eerste tentamengelegenheid word je automatisch ingeschreven bij het inschrijven voor de desbetreffende cursus, mits je voor de juiste opleiding staat ingeschreven.
  • Voor de tweede gelegenheid kun je je inschrijven tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum.
  • Je ontvangt per e-mail en in Osiris Mededelingen bevestiging van je inschrijving voor een cursus of (her)tentamen. Bewaar deze bevestiging.
  • Wanneer de deadline voor inschrijving voor onderwijs en tentamens is gesloten kun je je niet meer inschrijven. Dit betekent dat je niet wordt toegelaten tot het onderwijs of het tentamen.
  • Studenten die meer dan een kwartier te laat zijn worden niet meer toegelaten tot het tentamen
  • De termijn waarbinnen de tentamenresultaten bekend moeten worden gemaakt is 15 werkdagen. Vanaf de 16e werkdag na het tentamen kun je via Osiris het tentamenresultaat raadplegen.

Wanneer de resultaten na 15 werkdagen niet bekend zijn gemaakt en je daar niet tijdig (conform de OER) op gewezen bent, kun je een klacht indienen bij de examencommissie.

Onderwijsinschrijvingen voor keuzevakken
Studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen die aan een andere faculteit keuzevakken willen volgen, dienen zich te informeren over de wijze waarop de inschrijving plaatsvindt. De wijze van inschrijving kan per faculteit verschillen.
Studenten van andere faculteiten die een cursus uit het aanbod van de Faculteit der Managementwetenschappen willen volgen als keuzevak, dienen zich tijdens de inschrijfperiode via de studentenportal in te schrijven voor deelname aan het onderwijs en tentamens.

Schema inschrijving herkansingen
Periode Inschrijving opent in week Alle bacheloropleidingen + pre-masters en de masteropleidingen EC, HG, ESS, SP, POL en BA (m.u.v. master BsK)
Tentamenperiode 1 32 Wk. 43-44: van 24 oktober t/m 4 november 2022: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 1 38 Wk. 3-4: van 19 tot 27 januari 2023 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Tentamenperiode 2 38 Wk. 2-3: van 9 t/m 20 januari 2023: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 2 49 Wk. 13-14: 31 maart t/m 6 april 2023 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Tentamenperiode 3 49 Wk. 12-13: Van 20 t/m 31 maart 2023: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 3 6 Wk. 25-26: 21 tot 30 juni 2023 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Tentamenperiode 4 6 Wk. 24-25: 12 juni t/m 23 juni 2023: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 4 24 Wk. 27-28: 3 tot 14 juli 2023 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)