Zoek in de site...

Overgangsbepalingen

In onderstaande tabel staan de overgangsbepalingen voor nieuwe cursussen. Deze regels zijn alleen relevant voor studenten die al eerder met de opleiding Natuur- en sterrenkunde zijn begonnen.

Heb je beide 'oude' cursussen (bijv. Calculus 1 én 2) niet gehaald volg dan het nieuwe vak (in het voorbeeld Calculus A). Heb je één van beide cursussen niet gehaald, dan kun je dit jaar nog het bezemtentamen doen in het kwartaal waarin het vervangende vak wordt gegeven.

Cursus vanaf 2022/23 is te vervangen door
NWI-NP039 Mechanica (6 EC) én NWI-NP007B Speciale Relativiteitstheorie (3 EC) NWI-NP035 Lineaire Mechanica + Speciale Relativiteitstheorie (6 EC) én NWI-NP036 Rotaties en Periodieke Bewegingen (3 EC)
Cursus vanaf 2020/21 is te vervangen door
NWI-NB071B SdM: Atoom- en Molecuulfysica (3 ec) én NWI-NB072B SdM: Vaste Stoffysica (3 ec) NWI-NB071C SdM: Atoom- en Molecuulfys + Vaste Stoffys (6 EC)
Cursus vanaf 2018/19 is te vervangen door
NWI-NB001C Voortgezette Mechanica (6 EC) NWI-NB001B Analytische Mechanica (3 ec) én NWI-NB006B Trillingen en Golven (3 ec)
NWI-NB002D Elektromagnetisme (6 EC) NWI-NB002C Elektromagnetisme 1 (3 ec) én NWI-NB003B Elektromagnetisme 2 (3 ec)
NWI-NB013C Kwantummechanica 1 (6 EC) NWI-NB013B Kwantummechanica 1a (3 ec) én NWI-NB014B Kwantummechanica 1b (3 ec)
NWI-NB071C SdM: Atoom- en Molecuulfys + Vaste Stoffys (6 EC) NWI-NB071B SdM: Atoom- en Molecuulfysica (3 ec) én NWI-NB072B SdM: Vaste Stoffysica (3 ec)
Cursus vanaf 2017/18 is te vervangen door
NWI-WP025 Calculus A (6 EC) NWI-NP003B Calculus 1 (3 EC) én NWI-NP004B Calculus 2 (3 EC)
NWI-NP035 Lineaire Mechanica (6 EC) NWI-NP001B Mechanica 1B (3 EC) én NWI-NP007B Speciale Relativiteitstheorie (3 EC)
NWI-WP027 Lineare Algebra A (6 EC) NWI-NP009C Lineaire Algebra 1 (3 EC) én NWI-NP010B Lineaire Algebra 2 (3 EC)
NWI-NP036 Rotaties en Periodieke Bewegingen (3 EC) NWI-NP002B Mechanica 2B (3EC)
NWI-WP026 Calculus B (6 EC) NWI-NP005B Calculus 3 (3 EC) én NWI-NP006B Calculus 4 (3 EC)
NWI-NP011C Lineaire Algebra NS (3 EC) NWI-NP011B Lineaire Algebra 3 (3 EC)
NWI-NP037 (Elektriciteit en Magnetisme (6 EC) NWI-NP019B Elektriciteit en Magnetisme 1B én NWI-NP020B Elektriciteit en Magnetisme 2B (3 EC)