Zoek in de site...

Bachelorscriptie

Ter afronding van de bacheloropleiding schrijf je een Bachelorscriptie (12 EC) over een wiskundig onderwerp naar eigen keuze. Dat kan bijvoorbeeld aansluiten bij een van de keuzevakken wiskunde maar je kunt ook zelf een thema bedenken. In ieder geval is het aan jou om een docent te vinden die je daarbij kan begeleiden; ieder staflid zal daar van harte toe bereid zijn en het als een eer beschouwen! In kwartaal 2 worden een aantal bijeenkomsten gehouden om je te helpen bij de voorbereiding van de scriptie.

Je moet aantonen dat je je een wiskundig onderwerp zelfstandig eigen kunt maken en in staat bent dit in een goed gestructureerd verslag (de scriptie) te verwoorden. Het individuele gedeelte van het bachelorproject wordt aangevuld met een gezamenlijk Bachelorseminarium. Daarin wordt een aantal voordrachten gegeven over het schriftelijk en mondeling presenteren van wiskunde. Daarnaast dient elke student een aantal keer (minimaal 2x) zelf een voordracht te geven over het gekozen onderwerp, minimaal één voordracht tijdens het scriptiewerk en, vanzelfsprekend, een eindvoordracht.

In plaats van een onderzoeksscriptie is het ook mogelijk om een (wiskundige) stage te doen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Studieadviseur Ina de Vries heeft hier handige tips voor.

Voor vragen over de bachelorscriptie/stage kun je contact opnemen met de volgende twee coördinatoren van de bachelorstage: