Zoek in de site...

Procedure voor bachelorscriptie /stage

De registratie van de scriptie / stage loopt sinds kort via Osiris Zaak. Je kunt je daarom niet meer direct inschrijven voor de cursus.

  • Start een Zaak op in Osiris (instructies kun je hier (pdf, 161 kB) vinden).
  • Na het opstarten van de Zaak kun je daar het intake formulier invullen. Vul dit samen met je beoordelaar (goedgekeurd examinator, zie hier) in, zodat alle details voor beide partijen besproken zijn. In overleg met de docent wordt ook een 2e beoordelaar (examinator) gevraagd.

    Voor externe stages dien je, aanvullend op het intake formulier in Osiris Zaak, dit formulier (pdf, 425 kB) te gebruiken voor de stageovereenkomst met het bedrijf/ de universiteit waar je de stage gaat doen. Je hoeft alleen de eerste drie pagina’s zelf in te vullen en  jouw stagebedrijf te vragen om hun gegevens in te vullen en de overeenkomst te tekenen. Zodra de overeenkomst door jou en het stagebedrijf is getekend, kun je de overeenkomst uploaden in je Osiris Zaak.
  • Op het intake formulier vul je niet alleen begindatum en verwachte einddatum in, maar ook andere activiteiten die je tijdens je scriptie- /stageperiode gaat doen, bijvoorbeeld een cursus volgen of studentassistent zijn. Je wordt ook gevraagd om een pdf met een omschrijving van je stageopdracht te uploaden. Indien je scriptie / stage over een duurzaamheidsonderwerp gaat en je wilt in aanmerking komen voor de duurzaamheidsgetuigenis, dan dien je een motivatieformulier aan je stageopdracht toe te voegen (meer informatie vind je hier).
  • Het intake formulier wordt na het inleveren ter goedkeuring voorgelegd aan de stagecoördinator. Na goedkeuring wordt je automatisch ingeschreven in de cursus.

** Als een stage en/of scriptie vertrouwelijk is, mag de inhoud niet gedeeld worden met andere partijen en dien je daarom een Non-Disclosure Agreement (NDA) te hebben ondertekend. Wanneer je het stageverslag/scriptie moet uploaden, kun je kiezen of jouw verslag/scriptie onderdeel is van een NDA of niet. Zo ja, dan dien je in plaats van je verslag/scriptie een ‘Verklaring bewaren stageverslag tbv visitatie’ te uploaden (dit formulier kan door je examinator worden gevonden onder 'Formulieren' op Radboudnet). Met dit formulier verklaart het bedrijf/universiteit dat de scriptie/rapport 5 jaar wordt bewaard en uitsluitend (vertrouwelijk) wordt gedeeld voor eventuele beoordeling door de examencommissie.