Zoek in de site...

Programma B1

Het programma van het eerste jaar bestaat uit een verplicht deel van 48 EC en een vrij deel van 12 EC. De studielast van elke cursus (#EC) staat tussen haakjes aangegeven. Het volledige eerstejaars programma omvat 60 EC. De keuzecursussen die worden aangeboden door Wiskunde staan in onderstaande tabel opgesomd. Het staat je vrij om ook bij andere opleidingen naar interessante cursussen te zoeken.

Jaarlijks vinden er wijzigingen in het programma plaats. Volg jij onderwijs uit een eerder jaar, kijk dan naar de overgangsbepalingen.

Heb je vragen of behoefte aan overleg, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieadviseur.

Meer informatie over de invulling van de keuzeruimte vind je onder 'Keuzeruimte' op de pagina's over het programma van B2 en B3 en in de minorgids.

Verderop in deze gids staat een korte beschrijving van de vakken. Degenen die beknopte, inleidende informatie wensen over onbekende termen, begrippen of onderwerpen, kunnen zich wenden tot ouderejaars studenten, docenten, of het internet. Een goed encyclopedisch werk op het gebied van de wiskunde is: Encyclopedic Dictionary of Mathematics by the Mathematical Society of Japan. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je studieadviseur.

Overgang naar het tweede jaar
Als je in het eerste jaar nog niet alle vakken hebt behaald, mag je toch tentamens afleggen van cursussen uit het tweede studiejaar. Overleg met je studieadviseur voor het maken van een passende planning.