Zoek in de site...

Bindend studieadvies (BSA)

Het BSA geldt voor eerstejaars studenten die voor het eerst voor de propedeutische fase van de voltijdse bacheloropleiding staan ingeschreven. In het kort betekent dit dat elke eerstejaars aan het eind van het eerste studiejaar (propedeuse) een bindend advies krijgt over het voortzetten of stoppen van de studie. De grens bij FNWI ligt bij het halen van 39 EC, dit houdt in dat minimaal 39 ec van het propedeuseprogramma behaald moet zijn om een positief advies te krijgen.

Voor meer informatie, zie hier.

Belangrijk
Mocht je zelf vragen hebben, twijfels hebben of gewoon de stand van zaken van je studie willen bespreken dan kun je altijd zelf contact opnemen met de studieadviseur. Je hoeft niet te wachten tot je wordt uitgenodigd.