Zoek in de site...

Examencommissie

Examencommissies vervullen in elke opleiding een cruciale rol. Zij richten zich op de kwaliteit van toetsing en beslissen over verzoeken van studenten. De examencommissies van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) zijn belast met het toezicht op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en behandelen individuele verzoeken van studenten, verzoeken rondom vrijstellingen, de goed- of afkeuring van individuele studieprogramma's en verzoeken tot uitzonderingen op facultaire regelingen.

Daarnaast ontwikkelen de examencommissies beleid over de kwaliteit van de toetsing van tentamens en schriftelijke stukken, zoals essays en scripties, en dragen zij zorg voor de borging ervan. De examencommissies wijzen examinatoren aan, behandelt fraude- en beroepszaken, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten en beslist over de toepassing van de OER. In de Regels en Richtlijnen is opgenomen hoe de examencommissies de OER interpreteren. Een aanvraag of verzoek indienen bij één van de examencommissies kan via Regelingen en Aanvragen.

Hieronder kun je van iedere opleiding de huidige leden van de examencommissie vinden. De ambtelijk secretarissen van de examencommissies kunnen bereikt worden op het volgende e-mailadres: fnwi.examcies@science.ru.nl

Biowetenschappen:

Voorzitter: Dr. Cornelia Welte
Vicevoorzitter: Dr. Sharon Kolk
Leden: Dr. Heidrun Huber 
Dr. Arjan de Brouwer 
Dr. Eelke Jongejans 
Dr. Klaas Mulder
Dr. Roy Erkens (extern)

Moleculaire Wetenschappen:

Voorzitter: Prof. dr. Ger Pruijn
Vicevoorzitter: Prof. dr. Gerrit Groenenboom
Leden: Prof. dr. Jos Oomens
Dr. Marco Tessari
Dr. ir. Gilles de Wijs
Dr. Evan Spruijt
Dr. Jorine Eeftens
Dr. Helma Pluk (extern)

Informatica & Informatiekunde:

Voorzitter: Prof. dr. Herman Geuvers
Vicevoorzitter: Dr. Patrick van Bommel
Leden: Dr. Engelbert Hubbers
Dr. Sjaak Smetsers
Dr. Simona Samardjiska
Dr. Serge Thill (extern)

Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde:

Voorzitter: Dr. M. Müger (Mathematics)
Vicevoorzitter: Prof. dr. H. Falcke (Physics & Astronomy)
Leden:

Dr. T.G. Budd (Physics & Astronomy)
Prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker (Physics & Astronomy)
Dr. B. Souvignier (Mathematics) 
Prof. dr. C.J. Wierenga (extern)
Dr. ir. H. Don (Mathematics)