Zoek in de site...

Contractonderwijs

Bij FNWI is het mogelijk om als contractstudent één of meerdere
cursussen te volgen. Hieronder leest u via welke weg u zich kunt aanmelden, wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn en hoe u zich kunt aanmelden voor een cursus.

Richtlijnen contractonderwijs FNWI

  • Er zijn geen eisen gesteld aan het instapniveau. Bij vragen van de potentiële contractstudent verwijzen wij u door naar de betreffende docent of studieadviseur.

  • Voor bedrijven, die meerdere werknemers willen sturen, bekijken we wat aan maatwerk mogelijk is. Dit gebeurt vanzelfsprekend in overleg met het betreffende onderwijsinstituut. Hier wordt een offerte voor opgemaakt. 

  • Contractstudenten kunnen maximaal 30 EC aan cursussen volgen. Wil men meer EC volgen, dan dient men zich in te schrijven als student.

  • Studenten van de Radboud Universiteit ontvangen bij het afstuderen vouchers waarmee zij kosteloos één of meerdere cursussen kunnen volgen bij iedere faculteit van de Radboud Universiteit. Alumni die bij FNWI een of meerdere cursussen willen volgen moeten de papieren vouchers volledig ingevuld per cursus inleveren bij de Student Service Desk van FNWI. Sinds kort zijn de papieren vouchers vervangen door digitale vouchers die bij het afstuderen verstrekt worden, deze kunt u digitaal invoeren. Doe dit ruim op tijd voordat de cursus start zodat u op tijd ingeschreven wordt in Osiris, alleen dan kunt u kosteloos de cursussen volgen.

  • Let op: Promovendi van de volgende instituten zijn vrijgesteld van betaling:
  • Individuele inschrijvers betalen €100,- per EC tijdens het komende studiejaar. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Voor de actuele status of meer informatie kunt u contact opnemen met Ina de Vries (T. +31 (0)6 21825592).