Zoek in de site...

Studentenstatuut

Jaarlijks wordt door het college van bestuur het Studentenstatuut vastgesteld. In het studentenstatuut wordt omschreven welke rechten en verplichtingen studenten van onze universiteit hebben. Specifiek is in het Studentenstatuut een beschrijving opgenomen van de rechtsbescherming van studenten.

Het Studentenstatuut vind je op www.ru.nl/studentenstatuut.