Zoek in de site...

Studeren met een lichamelijke functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie

Onder functiebeperking en chronische ziekte vallen alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect hebben op de studievoortgang. Hieronder vallen: visuele, auditieve en motorische handicaps; stoornissen in de taal (dyslexie), spraak, in het uithoudingsvermogen, in het geheugen/concentratievermogen, in orgaanfuncties; het hebben van een psychische aandoening, epilepsie, reuma, CVS, zware migraine, whiplash, RSI etc.

Wanneer deze functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie een belemmerende factor is bij het studeren is het raadzaam om bij aanvang van de studie contact op te nemen met een studentendecaan en de studieadviseur. In overleg met de studentendecaan en de studieadviseur van de faculteit wordt ernaar gestreefd het onderwijs zo in te richten om de invloed van deze belemmeringen zoveel mogelijk te beperken.

Ook is het soms mogelijk een beroep te doen op wettelijke en universitaire regelingen op het gebied van financiën, huisvesting, studiemateriaal en studie- en tentamenregelingen. Om van de voorzieningen aan de Radboud Universiteit optimaal gebruik te kunnen maken is het dus van groot belang om al op een vroeg tijdstip contact op te nemen met de studieadviseur en met de studentendecaan. Zie ook deze webpagina van de RU over de beschikbare voorzieningen.

Contact

Dienst Studentenzaken (o.a. studentendecanen, psychologen)
Houtlaan 4
6525 XZ  Nijmegen
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
T: (024) 36 12 345
E: centralstudentdesk@ru.nl