Zoek in de site...

Aan- en afmelden voor cursussen en tentamens

Om alle cursussen en tentamens van onze faculteit zo efficiënt mogelijk te organiseren, moet het onderwijscentrum op tijd weten welke cursussen de studenten van deze faculteit, waaronder jij, gaan volgen. Elk kwartaal kun je jezelf inschrijven voor cursussen tijdens de inschrijfperioden.

Hieronder kun je vinden wanneer deze inschrijfperioden zijn. In het geval dat je, door bijzondere omstandigheden, jezelf niet hebt kunnen inschrijven voor de deadline, vragen we je om naar de STIP balie te komen. Wij zullen dan kijken of het nog mogelijk is je in te schrijven voor de cursus van jouw keuze. Dit kunnen we echter niet garanderen.

LET OP: verzoeken voor inschrijving per mail worden niet in behandeling genomen. Je dient zelf naar de balie van STIP te komen. 

Kwartaal Inschrijfperiode cursussen
1 15 juli ‘23 t/m 8 sept ‘23
2 15 juli ‘23 t/m 8 okt ‘23
3 15 dec ’23 t/m 31 dec ‘23
4 15 dec ’23 t/m 10 mrt ‘24

Aan- en afmelden tentamens

Voor elk van de cursussen die in een bepaald studiejaar worden verzorgd, wordt in dat studiejaar meestal tweemaal de gelegenheid gegeven een tentamen af te leggen.

Studenten moeten zich inschrijven voor tentamens via Osiris. Aanmelden kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het (her)tentamen. Let op: de dag waarop het tentamen plaatsvindt telt niet mee in de periode van 5 werkdagen. De inschrijving voor een tentamen sluit om 23.59 uur op de dag voorafgaand aan de periode van vijf werkdagen vóór de tentamendatum.

Studenten die niet staan ingeschreven moge niet deelnemen aan het tentamen. Voor een mondeling tentamen moet de student zich ook inschrijven, net zoals bij elk ander tentamen. De student moet contact opnemen met de examinator om een afspraak te maken voor het tentamen.

Let op: Indien je op het moment dat je jezelf hebt ingeschreven voor een cursus nog geen complete inschrijving voor je opleiding hebt in Osiris moet je je nog wel zelf inschrijven voor het tentamen. Voor hertentamens moet je jezelf altijd inschrijven via Osiris!

Ook voor practica en vakken die niet met een schriftelijk of mondeling tentamen afgesloten worden, bijvoorbeeld met een essay, moet je jezelf aanmelden. Anders kan jouw cijfer niet in het systeem geregistreerd worden.

Als je toch niet wilt deelnemen aan een tentamen waarvoor je staat ingeschreven, word je verzocht je ook weer af te melden. Zo kunnen we de organisatie van de tentamens zo goed mogelijk doen. Meld jezelf af, zodra je weet dat je het tentamen niet gaat maken. Dit kan op de volgende manieren:

  • tot de dag voor het tentamen via Osiris;
  • daarna tot de start van het tentamen, via de docent.

Bij elk tentamen ben je verplicht om een geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs) te kunnen tonen, anders mag je niet deelnemen aan het tentamen.
Een student die zich niet heeft ingeschreven in Osiris voor het tentamen, is uitgesloten van deelname aan het tentamen. Dit wordt streng gecontroleerd.