Zoek in de site...

Aanvragen vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als je een deel van een gelijkwaardig studieprogramma elders hebt behaald, kun je vrijstelling krijgen voor één of meer cursussen. Als je in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling, neem dan eerst contact op met je studieadviseur.

Belangrijk om te weten is dat voor een theoretisch onderdeel alléén vrijstelling wordt gegeven op basis van een overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding in Nederland of in het buitenland. Overeenkomstig wil zeggen dat de inhoud, de studielast en het niveau gelijk moeten zijn aan de cursus waar je vrijstelling voor aanvraagt. Dit houdt in dat er (bijna) nooit vrijstelling wordt gegeven voor theoretische onderdelen op basis van een HBO-vak of -opleiding.

Het is ook mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor een praktisch examenonderdeel. Vrijstelling wordt gegeven op basis van een overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding of HBO-opleiding in Nederland of in het buitenland.

In de OER van je opleiding kun je terugvinden welke onderdelen zijn uitgezonderd van de mogelijkheid tot vrijstelling. Tevens is in de OER beschreven wat het maximale aantal toegestane vrijstellingen is voor je opleiding. In de bijlage (Richtlijn judicium) van de OER kun je vinden welke beperkingen vrijstellingen opleveren voor een mogelijk judicium.

Wanneer je vrijstelling wilt aanvragen, doe dit dan minimaal een maand voor aanvang van de cursus. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

  1. Download het formulier voor een vrijstellingsverzoek hier (docx, 37 kB).
  2. Vul per cursus een formulier in.
  3. Voorzie de docent van voldoende bewijsmateriaal zodat deze kan beoordelen of er kan worden getekend voor akkoord.
  4. Upload het formulier in het aanvraagformulier hieronder.
  5. Voeg informatie (bijvoorbeeld de cursusomschrijving) toe over de cursus op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt.
  6. Voeg een gewaarmerkte cijferlijst toe van het behaalde onderdeel op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt.
  7. Vermeld in het opmerkingenveld eventuele aanvullende opmerkingen voor de examencommissie.