Zoek in de site...

Verzoek vrije minor

Gebruik onderstaand formulier wanneer je een verzoek tot vrije minor wilt indienen bij de examencommissie.

Elke opleiding heeft een minorruimte van ten minste 15 EC waarbinnen de student één of meerdere minoren kan volgen. De reguliere minoren die door de Radboud Universiteit worden aangeboden, zijn hier te vinden.

Wanneer je een minor wilt volgen die niet regulier door de Radboud Universiteit wordt aangeboden, dien je deze ter goedkeuring aan de examencommissie voor te leggen. Een dergelijke minor wordt  ook wel een ‘vrije minor’ genoemd en moet aan de volgende eisen voldoen:

- De minor moet een omvang hebben van minstens 15 EC en hoogstens 30 EC;

- De minor moet een thematische samenhang hebben;

- De vakken in de vrije minor mogen geen substantiële overlap hebben met andere onderdelen in je bachelorprogramma.

Vereiste documenten

Wanneer je een verzoek tot vrije minor wil voorleggen aan de Examencommissie, dien je de volgende documenten aan te leveren:

- Een motivatie (maximaal 1 A4) waarin je beschrijft waarom je de vrije minor wilt volgen en hoe de vakken in je vrije minor thematisch met elkaar samenhangen;

- Een volledig ingevuld vakkenpakketformulier. Vul hierin de vakken in die je tot dusver gevolgd hebt en die je nog beoogt te volgen. Mocht je het formulier niet volledig kunnen invullen omdat je nog niet zeker weet welke vakken je wilt volgen,  gelieve dit dan te vermelden in de opmerkingen van het vakkenpakketformulier.

Een overzicht met links naar de cursusbeschrijvingen in de studiegids van de desbetreffende onderwijsinstelling van alle cursussen die je wil opnemen in je vrije minor. Neem deze links bij voorkeur op in het vakkenpakketformulier. Als er geen directe links beschikbaar zijn, voeg dan een document toe met een kopie van de cursusbeschrijvingen.

Zonder bovengenoemde documenten zal je verzoek niet in behandeling worden genomen.