Zoek in de site...

Programma B3

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

SOW-CWB3047 
Bachelorthesis 
(5 EC)

SOW-CWB3047 Bachelorthesis (5 EC)

SOW-CWB3047 Bachelorthesis (5 EC)

SOW-CWB3052 
Human machine communication 
(5 EC)

SOW-CWB3048 Ethiek van de digitale media
(5 EC)

SOW-CWB3049 Stage***
(5 EC)

SOW-CWB3049 
Stage ***
(5 EC)

SOW-CWB3046 
Gevorderde statistiek 
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

* Keuzecursus
(5 EC)

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 **

SOW-CWB3050 Professionalisering 3 (5 EC)**

* Meer informatie vind je in de studiegids onder mogelijke invullingen van de keuzeruimte en cursussen CW voor invulling keuzeruimte, zoals de minor Social Media.

** De cursus Professionalisering 3 loopt over het gehele studiejaar, studiepunten worden in periode 4 toegekend.

***Meer informatie over stage vind je ook onder het kopje Stage.

Overzicht en planning

Kijk ook eens bij opbouw van het programma om meer inzicht in het bachelorprogramma te krijgen. Vooral het overzicht van het bachelorprogramma (pdf, 113 kB) is handig voor je planning.

In de jaarplanning (pdf, 60 kB) vind je de verdeling van de onderwijs- en tentamenperiodes over studiejaar 2023-2024, inclusief de vrije dagen en onderwijsvrije periodes.

Overgangsregelingen

In een onderwijsprogramma kunnen overgangsregelingen voor komen als je een bepaalde cursus niet hebt behaald en er nieuwe cursussen in het programma komen. Deze en andere overgangsregelingen vind je hier.