Zoek in de site...

Academische taalvaardigheid

RADAr: Toets academische taalvaardigheid Nederlands (voor eerstejaars studenten)

Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) legt in het eerste studiejaar een toets academische taalvaardigheid Nederlands af: de RADAr (Radboud Academic Diagnostic Assessment) Nederlands. Het doel van deze toets is om te kijken hoe het staat met je Nederlandse taalvaardigheid in een academische context.

Deze cursus bestaat uit een inleidend hoorcollege, de toets academische taalvaardigheid en eventueel de remediërende werkcolleges. Studenten volgen de cursus in de voertaal van de gekozen opleiding.

Alle studenten worden door STIP FSW ingeschreven voor de OSIRIS-cursus, de Brightspace-cursus en deelname aan de toets. In Brightspace vind je de studiehandleiding en alle informatie die je nodig hebt over de taaltoets. Het Radboud-brede hoorcollege vindt plaats in september. Hierna kun je in Brightspace actief aan de slag met taalvaardigheidsoefeningen aan de hand van een digitale toolbox. In oktober neem je verplicht deel aan de digitale toets academische taalvaardigheid (de RADAr). Deze vindt voorafgaand aan de eerste tentamenweek plaats. Scoor je beneden de norm op de toets? Dan neem je deel aan de remediërende werkcolleges. Deze vinden plaats in periode 2 en 3.

Waarom is dit belangrijk?

Het taalniveau van onze bachelorstudenten lijkt de laatste jaren achteruit te gaan. De Radboud Universiteit wil studenten opleiden tot communicatief krachtige academici die goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De ervaring leert eveneens dat het veelal te laat is om vlak voor de deadline van een opdracht nog met je taalvaardigheid aan de slag te gaan, mocht deze niet goed genoeg zijn. Wanneer jij als student direct vanaf de start van het eerste jaar getoetst wordt op, en begeleid wordt in taalvaardigheid, kun je je taalvaardigheid daadwerkelijk verbeteren.

Informatie

Kijk voor meer informatie op Brightspace en in de studiegids bij de RADAr: Academische taalvaardigheid .

Mocht deze link niet openen, ga dan naar de Osiris onderwijscatalogus en zoek op SOW-RADAR-NL.

Kun je op Brightspace het antwoord op je vraag niet vinden, neem dan contact op met het STIP via stip@socsci.ru.nl.

Wil je nu alvast kijken hoe het is gesteld met je taalvaardigheid? Doe dan hier de oefentoets.

Vrijstelling

Heb je in het kader van een andere universitaire opleiding al een vergelijkbare toets gemaakt, dan kun je bij de examencommissie Communicatiewetenschap een vrijstellingsverzoek indienen.