Zoek in de site...

Buddyproject

Het buddyproject is een initiatief van de opleiding Communicatiewetenschap in samenwerking met studievereniging Mycelium.

Het buddyproject is bedoeld om nieuwe eerstejaars bachelorstudenten zo goed mogelijk te begeleiden van de overstap van middelbare school naar universiteit. Een buddy is een ouderejaars bachelorstudent Communicatiewetenschap die naast de bestaande begeleidingsstructuur van (docent-)coaches en studieadviseur eerstejaars op weg helpt met vragen/problemen waar zij tegen aanlopen. Dit heeft een breed karakter: van hoe moet ik het aanpakken met tentamens tot hoe kom ik aan een kamer. Achterliggend idee is dat sommige vragen beter beantwoord kunnen worden door studenten en het laagdrempelig werkt, zodat eerstejaars daardoor eerder hun plek kunnen vinden op zowel studie- als sociaal gebied. Binding met de opleiding en je plek vinden wordt als een belangrijk doel gezien.

Gedurende het gehele studiejaar zijn er bijeenkomsten en worden activiteiten ondernomen.