Zoek in de site...

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden
Normaliter geldt als doorstroomregeling: toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42 EC of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen.

Specifieke toelatingsvoorwaarde B2 
Voor de volgorde van de cursussen van het tweede jaar geldt:

Onder voorwaarde dat de student 42 EC heeft behaald van B1, mag de student de cursussen van B2, de vrije ruimte cursussen van het tweede (5EC) en derde (15EC) jaar gaan behalen.

Leerproject 3: Experiment (CWB2026) kan pas worden gevolgd en getoetst als Leerproject 1: Inhoudsanalyse (CWB1018) behaald is.

De cursussen Professionalisering 1 (CWB1015), Professionalisering 2 (CWB2028) en Professionalisering 3 (CWB3050) moeten in volgorde worden afgesloten.
Waarbij opgemerkt:

Studenten met aangehouden advies 
Voor studenten met een aangehouden BSA geldt dat zij voor eind 2023-2024 alle 60 EC uit B1 moeten hebben behaald. Dit betekent dat B1-cursussen voorrang krijgen boven B2-cursussen. B2-cursussen mogen pas gevolgd als 42 EC uit B1 is behaald. Een reële planning omvat een studiebelasting van 60 EC in een studiejaar, met een gelijke verdeling over de periodes. Deze studenten wordt dringend geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur om hun planning te bespreken.

Studenten met positief advies 
Voor studenten met een positief BSA geldt geen plicht tot halen van alle 60 EC uit B1, maar is nadrukkelijk wel verstandig vanwege doorstroom naar B3. Voor doorstroom naar B3 geldt dat in ieder geval B1 moet zijn behaald, zie verder Toelating tot het derde jaar.

Studenten kunnen deelnemen aan zowel de B2-cursussen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze cursussen.

Voor het volgen van een keuzecursus bij een andere opleiding gelden de daar vast­gestelde toelatingseisen.