Zoek in de site...

Cursussen CW voor invulling keuzeruimte

Binnen Communicatiewetenschap kun je verschillende cursussen kiezen om te gebruiken als invulling (van een deel) van je keuzeruimte. Als onderdeel van de keuzeruimte mag je opnemen:

 • Minor Social Media

  In 2023-2024 wordt een nieuwe minor Social Media aangeboden die studenten CW kunnen doen in hun vrije keuzeruimte, meer informatie vind je hier.

 • De cursus Media en samenleving (SOW-CWB1020) mag WEL door bachelorstudenten Communicatiewetenschap worden gevolgd als keuzevak, indien zij in 2021 of eerder zijn begonnen met de opleiding én Inleiding sociologie (SOW-SOB1001) hebben behaald als verplicht onderdeel van het examenprogramma uit B1.

 • De cursus Psychologie van communicatie (SOW-CWB1021) mag NIET worden gedaan als keuzevak door bachelorstudenten Communicatiewetenschap die de cursus Gedrag en omgeving 1 (SOW-PSB1BE05N) hebben behaald als onderdeel van hun examenprogramma uit B1.

 • De cursus Verlengde stage (SOW-CWB3051) van 5 EC. Dit biedt je de mogelijkheid om een deel van de tijd van de vrije ruimte in je stage te steken.
 • Eén van de cursussen waar je reflecteert op de gekozen invulling van je keuzeruimte:
  • SOW-CWB3044             Interdisciplinaire reflectie minor 1          1 EC
  • SOW-CWB3045             Interdisciplinaire reflectie minor 2          2 EC
  • Toelichting: cursussen bij andere opleidingen kunnen verschillend in studielast zijn, veel voorkomend zijn 5 en 6 EC. Heb je cursussen (al dan niet in combinatie met de Verlengde stage) gekozen en mis je slechts 1 of 2 EC dan kun je er voor kiezen (hoeft dus niet) om je keuzeruimte aan te vullen tot een omvang van 20 EC met één van de volgende cursussen (let wel: je mag ze niet allebei doen!).

   Let op: Als je deel wilt nemen aan de reflectie-opdracht dan moet je je hiervoor uiterlijk eind periode 3 melden bij de coördinator van de cursus, Henk Westerik.