Zoek in de site...

Contacturen

Studielast

In de drie jaren van het bachelorprogramma Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie worden gemiddeld per week minimaal 15 contacturen ingeroosterd. Contacturen betreffen voornamelijk hoor- en responsiecolleges, werkgroepen en practica. Soms zijn er individuele afspraken met docenten of zijn er periodes dat je voor een paar weken op veldwerk bent als onderdeel van het onderwijsprogramma.

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van elk 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken van 10 weken. Per blok wordt er voor de eerste zeven weken onderwijs gepland. De twee overige weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens.

De overige uren per week zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie houdt niet alleen voorbereiding op tentamens in, maar ook voorbereiding en uitwerking van colleges en werkgroepen en het maken/uitvoeren van opdrachten.