Zoek in de site...

Regeling Studieadvies eerste jaar

Een 'positief studieadvies' volgens de Regeling Studieadvies eerste jaar, houdt in dat elke student die voor het eerst staat ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding, de studie mag voortzetten als hij/zij aan het eind van het eerste jaar heeft voldaan aan de studievoortgangsnorm (42 ec).

Een 'negatief studieadvies' wordt uitgebracht, indien de student niet heeft voldaan aan de betreffende studievoortgangsnorm.  Hieraan wordt een afwijzing verbonden, tenzij de student de studievoortgangsnorm niet heeft behaald als gevolg van een of meer van de persoonlijke omstandigheden.