Zoek in de site...

Toelating tot het derde bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van Hedendaagse Debatten (CAOS3010) geldt dat in ieder geval het eerste jaar (60ec) volledig moet zijn behaald.

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de toetsing van de verplichte cursussen uit het tweede semester van het derde studiejaar geldt dat het eerste jaar én het tweede jaar (120ec) (of tenminste 21 ec uit het eerste semester van het premaster programma) moet zijn behaald.

Studenten die een positief advies hebben ontvangen, maar nog niet het gehele eerste en tweede jaar hebben afgerond kunnen alleen deelnemen aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/ minor bij een andere opleiding gelde de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Daarnaast gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

Deelname onderstaande B3-cursussen is pas mogelijk als ...

onderstaande cursus is behaald.

SOW-CAOSB3035
Werkveldstage  (18ec)

SOW-CAOSB2080 KEMO (6ec)
én
SOW-MAWB3005 Gender and diversity: Policies and practices (6ec)
én
SOW-CAOSB2060 Arbeidsmarkt-
oriëntatie (3ec)
én
SOW-CAOSB2090 Leerproject 2: onderzoeks-strategieën (9ec)

SOW-CAOSB3050 Leerproject 3: Veldwerkperiode

SOW-CAOSB3010 Hedendaagse Debatten 
én
SOW-CAOB3060 Methoden van veldonderzoek: werkplan, aanwezigheidsplicht en portfolio met voldoende afgerond

De Bachelorscriptie (SOW-CAOSB3040) kan pas worden beoordeeld na het behalen van Leerproject 3 (SOW-CAOSB3050).