Zoek in de site...

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden
Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42ec of meer hebben behaald en daarmee een positief studieadvies hebben ontvangen conform de Richtlijn en Regeling Studieadvies eerste jaar, of als het advies is uitgesteld, conform art. 9 van deze richtlijn. De student kan deelnemen aan zowel de B2-cursusonderdelen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/minor bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden
Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

deelname aan onderstaande B2-cursussen is pas mogelijk als ...

onderstaande cursus is gevolgd én is voldaan aan de werkopdrachten
of is  behaald

onderstaande cursus is behaald.

SOW-MTB2008
Statistiek 2 (3ec)
SOW-MTB1003 Statistiek 1 (3ec)
SOW-CAOSB2090
Leerproject 2: onderzoeks-strategieën (9ec)
SOW-CAOSB17 Leerproject 1 (6e)