Zoek in de site...

Minor Cultural Sexuality Studies (20 EC)

Seksualiteitsstudies is een vakgebied dat seksualiteit bestudeert als een cultureel, sociaal en historisch verschijnsel. Seksualiteit wordt dan niet als vanzelfsprekend biologisch fenomeen opgevat, maar als iets dat afhankelijk van plaats en tijd heel verschillende betekenissen kan hebben. Zo is bijvoorbeeld in de westerse wereld seksualiteit in de afgelopen twee eeuwen van gevaarlijke zonde tot legitieme bron van plezier geworden. Seksualiteitsstudies bestudeert de processen waarin seksualiteit steeds een nieuwe betekenis krijgt toegewezen. We kijken daarbij naar de betekenis van seksualiteit in heel uiteenlopende culturele bronnen: media, film, literatuur, maar ook praktijken als wetenschap, geneeskunde en psychologie. De vragen die dan steeds terugkomen zijn; Welke betekenis krijgt seksualiteit in deze culturele bronnen en praktijken? Welke effecten heeft dit op het seksuele handelen van individuele mensen en op hun identiteit, en ook op het handelen van instellingen als de overheid, politieke bewegingen, de kerk?

De vakken van Cultural Sexuality Studies zijn multidisciplinair en combineren kennis uit de sociale wetenschappen (antropologie, sociologie, politicologie) en geesteswetenschappen (culturele studies, geschiedenis, filosofie).

Cultural Sexuality Studies 2023 - 2024 (SOW-MI-CSS-23)

In deze minor zijn alle cursussen verplicht (21 EC).

Keuzevakken

De cursussen van Cultural Sexuality Studies maken deel uit van de minor Gender, cultuur en maatschappij van Sociale Wetenschappen en van de internationale minoren Gender and Culture, maar zijn ook als losse keuzecursus te volgen.

Coördinator

Dr. Stefan Dudink
Maria Montessorigebouw
Tel: 024 36 15 562
E-mail: stefan.dudink@ru.nl