Zoek in de site...

Gender, culture and society

In deze minor verdiepen de studenten zich in de maatschappelijke en culturele achtergrond van sekseverhoudingen en seksualiteit en de representaties daarvan. Wat wordt er verstaan onder mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen en welke gevolgen heeft dit? Deze minor leert studenten om vanuit een genderperspectief kritische vragen te formuleren. De minor sluit aan bij een ruime maatschappelijke toepassing, bijvoorbeeld in het onderwijs en onderzoek, en voorlichting en beleid op het terrein van (etnische) minderheden en ontwikkelingssamenwerking.

Specificaties

Varianten: 2 
Wanneer: Semester 1 en/of semester 2
Studiepunten: 20 tot 32 EC
Inschrijving: via OSIRIS voor de minor én voor ieder vak apart!

Minoren 2023 - 2024

Variant 1 - Eerste semester (20 tot 35 EC)

Cursuscode: SOW-MI-GCM-23-1

Verplichte cursussen

Keuzecursussen

* NB:  Dit is de minorvariant van SOW-CAOSB2020 - Gender, macht en grenzen. Studenten van de hoofdopleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie kunnen deze cursus daarom niet kiezen.


Variant 2 - Tweede semester (11 tot 33 EC)

Cursuscode: SOW-MI-GCM-23-2

Verplichte cursussen

Keuzecursussen


Vragen?
Garjan Sterk, coördinator Gender & Diversity Studies
Maria Montessorigebouw (k.2.033)

Thomas van Aquinostraat 4  -  6525GD Nijmegen


www.ru.nl/genderstudies