Zoek in de site...

Het derde studiejaar B3

Jaar 3- Verdieping en afronding

In het derde jaar doe je kennis op over de didactiek van het lesgeven aan jonge kinderen in groep 1 en 2. Daarnaast leer je over de didactiek voor kunstvakken, Engels, mediawijsheid en schrijven. Je weet na dit jaar meer over het onderwijs in Nederland en de geschiedenis ervan. Je leert daarnaast meer over hoe de hersenen werken en wat dit betekent voor het leren. Je onderzoeksvaardigheden laat je in dit jaar zien in je bachelorscriptie. Deze voer je uit in samenwerking met je stageschool zodat je onderzoek direct betrekking heeft op de praktijk.

In het derde studiejaar heb je twee stages. Van september tot aan de kerstvakantie loop je één dag per week stage bij de kleuters. Je past hier de kennis over het jonge kind direct toe. Vanaf februari start je aan je afstudeerstage. Deze vindt plaats in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8. Je mag zelf een voorkeur aangeven voor de groep waarin je het liefst zou willen afstuderen. Tijdens de afstudeerstage loop je tot wel drie dagen per week stage en laat je zien dat je uiteindelijk in staat bent alle aspecten van het lerarenberoep uit te oefenen.

Naast de stage doe je in dit derde jaar ook kennis en vaardigheden op die zowel de leerkracht als de orthopedagoog nodig hebben. Je leert hoe je een leerling met een leerachterstand goed kunt onderzoeken en dat objectief in een verslag kunt weergeven. Vervolgens leer je om aan de hand hiervan doelgericht met deze leerling aan de slag te gaan. Uiteraard doen we ook dat weer met wetenschappelijk onderzoek als onderbouwing voor je handelen. Je leert op de universiteit hoe je dit moet doen en brengt het direct in de praktijk met een leerling van je stageschool.

Schematisch overzicht B3
Scherm­afbeelding 2023-07-12 om 17.20.22

**Deze vier cursussen zijn optioneel in het programma. Wanneer deze cursussen niet gevolgd worden kan de student kiezen voor andere cursussen aangeboden binnen de universiteit. Het niet volgen van de optionele cursussen in jaar 3 heeft gevolgen voor het volgen van de master Pedagogische Wetenschappen. Zie voor toelichting de informatie uit de vrije ruimte.

Cursusoverzicht B3

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB2240 Neuropsychologie 4
SOW-PWB3350 Juridische en ethische context 4
SOW-PWB3360 Analyse 4 4
SOW-PWSP040 Methodiek van de diagnostiek 4
SOW-PWSP050 Behandelingsmethodiek 4
SOW-PWPO155 Bachelorstage 3 PWPO (inclusief didactiek jonge kind) 6
SOW-PWPO140 Beroepsvaardigheden gevorderd 4
SOW-PWPO165 Afstudeerstage PWPO 9
SOW-PWPO210 Bachelorscriptie PWPO 10
SOW-PWPO110 Didactiek Meertaligheid 4
SOW-PWPO120 Didactiek Kunst en cultuur 4
SOW-PWPO135 School en maatschappij 3