Zoek in de site...

Het tweede studiejaar B2

Jaar 2- Verdieping

In het tweede jaar van de opleiding verdiep je je verder in het lerarenvak. Je breidt je kennis uit door meer te leren over kinderen die zich anders ontwikkelen dan we normaal gezien verwachten. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met leerproblemen. Je breidt je didactiekkennis verder uit voor schoolvakken zoals spelling, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, begrijpend lezen en schrijven. Je leert hoe je deze vakken het beste kan aanleren, waarbij je opnieuw steeds wetenschappelijke inzichten gebruikt. Je breidt je onderzoeksvaardigheden verder uit in diverse vakken.

Alle kennis pas je dit jaar toe in een stage in groep 6, 7 of 8. Je loopt vanaf september wederom één dag per week stage, aangevuld met twee stageweken om zo nog meer te kunnen leren. Je gaat dit jaar meerdere lessen achter elkaar geven waarbij je het lesgeven volgens de principes van ‘EDI’ kunt verfijnen, maar ook andere didactische werkvormen kunt gaan inzetten. Je maakt je lessen bovendien nog beter door de didactiekkennis die je hebt opgedaan gedurende het jaar in te zetten.

Naast bovenstaande ga je dit jaar ook werken aan specifieke beroepsvaardigheden zoals het observeren van kinderen, het voeren van gesprekken met kinderen en ouders, testafname en verslaglegging.

Vrije ruimte
Binnen het PWPO programma heb je vanaf het B2 jaar de mogelijkheid om een aantal cursussen uit het vaste curriculum te wisselen voor universitaire cursussen van een andere opleiding. Dit noemen we vrije ruimte. De cursussen die in aanmerking komen om gewisseld te worden zijn: Analyse 3 (B2), Neuropsychologie (B3), Methodiek van de diagnostiek (B3), Behandelingsmethodiek (B3) en Beroepsvaardigheden gevorderd (B3).

Je mag één of meerdere cursussen uit voorgaande opsomming inwisselen en je mag ook zelf kiezen bij welke universitaire opleiding je een andere cursus wil volgen. De studiegids van een andere opleiding kan je helpen bij het zoeken van een alternatieve cursus. Mocht je een cursus gevonden hebben dan moet je eerst kijken of deze cursus wel toegankelijk is voor bijvak studenten. Dit kun je meestal in de cursusbeschrijving van de betreffende studiegids vinden. Mocht je geen duidelijkheid krijgen dan kun je altijd de coördinator van de betreffende cursus mailen. Hou er verder rekening mee dat cursussen van andere opleidingen niet zijn afgestemd op jouw PWPO rooster en stagedagen. Je moet van tevoren dus goed nagaan of een cursus in jouw rooster past.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: het wisselen van één B3 cursus kan gevolgen hebben indien je na de bachelor PWPO nog een master Pedagogische Wetenschappen (PW) wil volgen. Je kunt dan namelijk geen stage orthopedagogiek meer doen. De stage pedagogiek binnen de master PW blijft echter altijd toegankelijk, dus doorstromen naar de master PW blijft mogelijk. Het inwisselen van Analyse 3 heeft geen gevolgen voor een latere master die door het Onderwijsinstituut PWO wordt aangeboden.

Mocht je vragen over de vrije ruimte hebben dan kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Schematisch overzicht B2

Schermafbeelding 2022-10-17 om 12.03.54
**Deze cursus is optioneel in het PWPO programma.

Cursusoverzicht B2

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWPO260 Capita Selecta Onderwijs 3
SOW-PWPO200 Academische vaardigheden 2 PWPO 5
SOW-PWPO090 Beroepsvaardigheden basis 4
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling 4
SOW-PWB2280 Leerproblemen 4
SOW-PWB2290 Sociale en emotionele problemen 4
SOW-PWB2300 Psychometrie en besliskunde 4
SOW-PWPO270 Bachelorstage 2 PWPO 8
SOW-PWB2310 Analyse 3 4
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie 4
SOW-PWPO020 Didactiek OJW 4
SOW-PWPO180 Didactiek Spelling 4
SOW-PWPO040 Didactiek Rekenen en wiskunde 4
SOW-PWPO050 Didactiek Taal 4