Zoek in de site...

Informatie voor bijvakstudenten

De opleiding PWPO biedt geen mogelijkheid aan om als bijvakker cursussen te volgen die specifiek voor het PWPO programma gelden. Wel is het mogelijk om een beperkt aantal cursussen te volgen uit de bachelor van Pedagogische Wetenschappen. Studenten vanuit hbo en wo kunnen zich als bijvakker van Pedagogische Wetenschappen inschrijven indien zij interesse hebben voor één of meerdere van onderstaande cursussen.

B1
Wijsgerige en historische context (periode 1), Inleiding pedagogiek (periode 1), Motorische en perceptuele ontwikkeling (periode 2), Inleiding Onderwijswetenschappen (periode 2), Cognitieve en taalontwikkeling (periode 3), Inleiding orthopedagogiek (periode 3), Sociale-emotionele en morele ontwikkeling (periode 4) en Inleiding diagnostiek (periode 4).
B2
Sociaal-culturele contexten (periode 1), Leerproblemen (periode 3) en Sociale en emotionele problemen (periode 4)
B3
Neuropsychologie (periode 1), Juridische ethische context (periode 2)

Let op: als je als bijvakker meerdere cursussen wil volgen dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of dit roostertechnisch mogelijk is. Dit geldt met name indien je cursussen uit verschillende studiejaren wil volgen. De roosters worden namelijk per studiejaar geroosterd en afgestemd. Tussen cursussen van verschillende studiejaren kan daardoor overlap ontstaan tussen colleges en/of tentamens. In geval van overlappende tentamens is er geen mogelijkheid om beide tentamens te maken en dien je voorafgaand een keuze te maken.

Inschrijven

  • Studenten binnen de RU kunnen zichzelf inschrijven voor een cursus via Osiris.
  • Studenten van andere universiteiten of hbo-instellingen kunnen zich inschrijven via het stappenplan op de volgende site.
  • Studenten die geen inschrijving (meer) hebben in het hoger onderwijs kunnen cursussen volgen via aanschuifonderwijs.