Zoek in de site...

Opleidingsaanbod en vervolgopleidingen

De opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (PWO) verzorgt in studiejaar 2023-2024 de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs, de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, de masteropleiding Onderwijswetenschappen en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs. Naast het volledige eigen opleidingsaanbod biedt PWO ook de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan. Dit is een traject dat in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Pabo wordt aangeboden. Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de manier waarop deze opleiding binnen het ALPO-traject wordt aangeboden. Informatie met betrekking tot de Pabo wordt verzorgd door de HAN en is niet in deze studiegids opgenomen.

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen omvat drie jaar. Studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO-traject) volgen de bachelor van Pedagogische Wetenschappen over vier studiejaren en combineren dit met de Pabo.

Een afgeronde bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen verleent toegang tot twee zelfstandige éénjarige voltijd masteropleidingen: de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Daarnaast biedt een afgeronde bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs toegang tot de tweejarige masteropleiding Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs. Tot slot is er de mogelijkheid om na het volgen van een toelatingsprocedure door te stromen naar de tweejarige research master Behavioural Science.