Zoek in de site...

Bindend studieadvies ALPO

Aan het eind van het eerste bachelorjaar krijgt iedere student een advies over voortzetting van de studie, gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten (EC). Als ALPO student krijg je twee bindende studieadviezen: één van de pabo en één van Pedagogische Wetenschappen. De informatie hieronder gaat over het advies dat je krijgt van Pedagogische Wetenschappen.

Voorlopig advies
In februari, na afloop van het eerste semester, krijg je eerst een voorlopig studieadvies. Dat advies is bedoeld als tussentijdse evaluatie. Het voorlopig studieadvies is gebaseerd op je resultaten tot dan toe en is gekoppeld aan het mentoraat. Als je in het eerste semester maar weinig of geen voortgang hebt geboekt, word je door de studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek over je studie.

Eindejaarsadvies
Om aan het eind van je eerste jaar een positief studieadvies te krijgen moet je minimaal 24 van de 34 EC behalen. Voldoe je niet aan de minimale norm van 24 EC, dan krijg je een voorgenomen negatief advies. Een negatief advies betekent dat je je studie niet mag voortzetten en dat je je gedurende 3 jaar niet opnieuw voor het ALPO-traject aan de RU mag inschrijven. Aangezien de bachelor PW en de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs verwante opleidingen zijn geldt een negatief BSA binnen het ALPO traject ook voor deze opleidingen.

Als er uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden zijn die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt, kan er een uitzondering worden gemaakt op het negatieve advies. De Commissie Studieadvies Eerste Jaar beoordeelt deze uitzonderingsgevallen. Neem daarom bij bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur, zodat de situatie tijdig kan worden gemeld en er met je meegedacht kan worden hoe je zo optimaal mogelijk kan studeren. Wacht hier niet tot het einde van het studiejaar mee!