Zoek in de site...

Het derde studiejaar B3

Met het derde bachelorjaar rond je de bachelor af. De nadruk in het cursusprogramma van het derde jaar ligt op verdere scholing in specialistische beroepsvaardigheden en het doen van wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. De kennis die je hebt opgedaan leer je toepassen in de praktijk en je schrijft je bachelorscriptie. 

Studeren in het buitenland
Als je tijdens je bachelor een periode in het buitenland wilt studeren, dan is er in het B3 jaar ruimte om in het tweede semester je scriptie te schrijven en/of onderwijs te volgen aan een buitenlandse universiteit.

Je kunt in het buitenland enkele maanden een kort onderzoek uitvoeren volgens de eisen die gelden voor de bachelorscriptie. Als je je scriptie in het buitenland schrijft, krijg je twee begeleiders toegewezen: een begeleider in de ontvangende instelling (dat moet een gepromoveerd onderzoeker zijn) en een begeleider op de Radboud Universiteit. De RU-begeleider begeleidt het schrijven van de scriptie en is eindverantwoordelijke.

Je kunt er ook voor kiezen om in het tweede semester van je B3 jaar onderwijs te volgen aan een instelling waarmee de opleiding een uitwisselingscontract heeft afgesloten. In overleg met studieadviseur Elske Gros moet je ruim voor vertrek bekijken hoe je programmaonderdelen kunt inhalen die je mist door je verblijf in het buitenland.

Let op: om een periode is het buitenland te kunnen studeren is het van belang dat je vroegtijdig begint met de organisatie hiervan. In je B2 jaar dien je al de nodige zaken te regelen. Zie ook het kopje Studeren in het buitenland van het onderdeel 'Het tweede studiejaar'.